eduapps स्टोर वरील नवीनतम अॅप्लीकेशन्स

Lep's World 3 🍀🍀🍀
डाउनलोड्स: 500 - 3k 8 दिवस आधी
Lep's World 2
डाउनलोड्स: 500 - 3k 8 दिवस आधी
Quizlet: Learn Languages with Flashcards for Free
डाउनलोड्स: 50 - 250 10 दिवस आधी
Star Chart
डाउनलोड्स: 25 - 50 10 दिवस आधी
Kids Place - Parental Control & Child Lock
डाउनलोड्स: 500 - 3k 15 दिवस आधी
Duolingo: Learn Languages Free
डाउनलोड्स: 25k - 50k 20 दिवस आधी
Audiobooks from Audible
डाउनलोड्स: 5k - 25k 1 दिवस आधी
Red Hands – 2-Player Games
डाउनलोड्स: 25 - 50 1 दिवस आधी
Brilliant
डाउनलोड्स: 5 - 25 1 दिवस आधी
Coursera: Online courses
डाउनलोड्स: 500 - 3k 1 दिवस आधी
Papa Pear Saga
डाउनलोड्स: 50 - 250 2 दिवस आधी
Idle Miner Tycoon - Mine Manager Simulator
डाउनलोड्स: 5k - 25k 2 दिवस आधी
Kids number games for toddlers! Counting for kids
डाउनलोड्स: 500 - 3k 3 दिवस आधी
Trials Frontier
डाउनलोड्स: 5k - 25k 5 दिवस आधी
4 Pics 1 Word
डाउनलोड्स: 500 - 3k 3 दिवस आधी
Sea Battle 2
डाउनलोड्स: 5k - 25k 3 दिवस आधी
How to Make Origami
डाउनलोड्स: 25 - 50 3 दिवस आधी
Lightning Fighter 2
डाउनलोड्स: 50 - 250 4 दिवस आधी
KidloLand- Nursery Rhymes, Kids Games, ABC Phonics
डाउनलोड्स: 50 - 250 4 दिवस आधी
Two Dots
डाउनलोड्स: 500 - 3k 4 दिवस आधी
PAC-MAN
डाउनलोड्स: 500 - 3k 5 दिवस आधी
Agar.io
डाउनलोड्स: 3k - 5k 5 दिवस आधी
Edmodo
डाउनलोड्स: 500 - 3k 5 दिवस आधी
Learn Colors for Toddlers - Educational Kids Game!
डाउनलोड्स: 25 - 50 5 दिवस आधी
Mathematics and numbers for kids. Learn numbers
डाउनलोड्स: 5 - 25 5 दिवस आधी
Elevate - Brain Training Games
डाउनलोड्स: 250 - 500 6 दिवस आधी
Beastie Bay
डाउनलोड्स: 5 - 25 6 दिवस आधी
Panda Pop - Bubble Shooter Game. Blast, Shoot Free
डाउनलोड्स: 500 - 3k 6 दिवस आधी
Candy Crush Saga
डाउनलोड्स: 5k - 25k 1 आठवडे आधी
Animal Jam - Play Wild!
डाउनलोड्स: 500 - 3k 6 दिवस आधी
आधीचे